Rower zasilany ogniwem paliwowym

Zdjęcia z konferencji promujących projekt

Wprowadzenie do projektu

Głównym celem projektu było stworzenie od podstaw układu umożliwiającego wykorzystanie energetyki wodorowej w branży mobilnych pojazdów elektrycznych zwanej popularnie „e-mobility”. Ze względu na rosnącą popularność idei ekologicznych, a w związku z tym również alternatywnych środków transportu, w tym głównie niewielkich pojazdów elektrycznych, zdecydowano się na próbę udoskonalenia roweru poprzez dodanie stosu ogniw paliwowych w celu zwiększenia zasięgu pojazdu.

Dlaczego ogniwa paliwowe?

Zalety:
•Wysoka sprawność przetwarzania energii Nel= 35% -60%.
•Możliwy szybki rozruch.
•Sprawność prawie nie zależna od obciążenia.
•Nie wytwarza hałasu i nie powoduje skażenia środowiska.
•Modułowa budowa ogniwa, pozwala na bieżące dostosowanie mocy ogniwa do istniejącego zapotrzebowania.
•Różnorodność typów ogniw –utylitarne zastosowanie.
Wady:
•Wysokie koszty produkcji.
•Problemy z magazynowaniem i transportem wodoru.
•Niewystarczająca niezawodność działania.

Obudowa

Zarówno stos ogniw, akumulator jak i urządzenia elektryczne i elektroniczne ze sterownikiem myRio w centrum wymagały odpowiedniego ulokowania i zabezpieczenia. Zdając sobie sprawę z tej kwestii zdecydowaliśmy się na wykonanie obudowy metodą druku 3D

Projekt obudowy, zrzut z programu SolidWorks

Film Telewizji Naukowej PlatonTV o naszym projekcie