Projekt Tajikistan

Energia jest jednym z najważniejszych zasobów ludzkości, niezbędnym do jej rozwoju. Dlatego tak istotne stało się, szczególnie w ostatnich latach, pozyskiwanie jej w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Paląca potrzeba ograniczenia emisji dwutlenku węgla, spowodowała, że coraz większy nacisk kładziony jest na rozwój technologii w takich branżach jak energetyka słoneczna, wodna czy wiatrowa. Wraz z rozwojem techniki rośnie także zapotrzebowanie na inżynierów i ekspertów w tych dziedzinach. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, do 2030 roku, pracę w tej specjalności znaleźć może w sumie ponad 14 milionów osób.

W odpowiedzi na te wyzwania na początku 2017 roku grupa studentów z koła naukowego FENEC, działającego przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozpoczęła współpracę ze studentami z Tadżyckiego Uniwersytetu Technicznego w Duszanbe w Tadżykistanie  – projekt nosił nazwę „Projekt Tadżykistan”. Obejmował on przeprowadzenie kursu internetowego i warsztatów zrealizowanych w Duszanbe przez koordynatorów projektu: Joannę Maraszek i Huberta Stinia w kwietniu 2018 roku (z których pochodzą załączone zdjęcia), podczas których wspólnie zaprojektowano i zbudowano lampę solarną ze zintegrowanym systemem pomiarowym, nie zapominając także o pokoleniu przyszłych inżynierów, uczniów szkół, organizując dla nich warsztaty w wykorzystaniem mini-zestawów laboratoryjnych.