Light On

Projekt „Light-ON – Energia dla Edukacji” to projekt dotyczący edukacji studentów uczelni technicznych na temat energetyki odnawialnej i jej praktycznego wykorzystania w świetle zrównoważonego rozwoju, mający na celu rozpoczęcie międzynarodowej współpracy w tym zakresie pomiędzy studentami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz St. Vincent Pallotti College of Engineering & Technology w Nagpurze, w Indiach.

Projekt Tadżykistan okazał się sukcesem, ciesząc się sporym zainteresowaniem zarówno wśród studentów z Tadżykistanu jak i Polski, dlatego kolejnym celem stał się rozwój projektu w innym państwie, tworząc siatkę międzynarodowych kontaktów.

Dzięki współpracy z radiem Pallotti.fm i jego dyrektorem ks. Łukaszem Gołasiem SAC, nawiązano kontakt z Julianne Calzonetti, pracowniczką pallotyńskiego generalatu w Rzymie. Zaowocowało to spotkaniem, we wrześniu 2018 roku, z przełożonym generalnym ks. Jacobem Nampudakamem, na którym został przedstawiony pomysł realizacji przedsięwzięcia w jednej pallotyńskich szkół wyższych w Indiach. Pomysł ten otrzymał akceptację Generała. 

Sposób realizacji projektu:

Nowy projekt noszący nazwę „Light-ON – energia dla edukacji” realizowany będzie przy współpracy studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie należących do Koła Naukowego „FENEC” oraz St. Vincent Pallotti College of Engineering & Technology w Nagpurze. Jego celem jest edukacja studentów z uczelni prowadzonej przez Pallotynów na temat sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a także popularyzacja podstaw tej nauki wśród

uczniów innych pallotyńskich szkół znajdujących się w Nagpurze. Projekt ten realizowany będzie w następujących etapach:

  • Od marca 2019 roku studenci AGH takich kierunków jak m.in. energetyka, informatyka czy inżynieria materiałowa, wraz ze opiekunami naukowymi przygotowywać będą kurs e-learningowy obejmujący zagadnienia związane podstawami energetyki odnawialnej, z naciskiem na energetykę słoneczną, technologie ogniw PV, urządzeń magazynujących energię, a także sterowania i monitorowania instalacji fotowoltaicznych. W trakcie kursu, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce, studenci przygotują projekt ławki solarnej, która zbudowana i umieszczona zostanie na uczelni w Indiach, jako obiekt służący innym i symbol współpracy pomiędzy studentami. Kurs dostępny będzie poprzez Uczelnianą Platformę E-Learningową (UPEL) AGH – jego realizacja odbywać będzie się podczas webinariów „na żywo”, które będą także polem do dyskusji i lepszej integracji młodych ludzi z Indii oraz Polski.
  • Na początku września 2019 roku planowany przyjazd przedstawicieli projektu z Polski do Nagpuru, w celu przeprowadzenia seminariów dotyczących zaawansowanych systemów fotowoltaicznych, zaowocowało zbudowaniem solar tracker oraz wspólnym przygotowaniem zajęć dla uczniów szkół. Pozwoliło to na jeszcze głębszą wymianę doświadczeń między studentami.

Oczekiwane rezultaty

Dzięki realizacji projektu, jego uczestnicy posiedli teoretyczną wiedzę i praktyczne zdolności dotyczące sposobów i technologii pozyskiwania energii odnawialnej. Warto zaznaczyć, że w ofercie edukacyjnej Vincent Pallotti College of Engineering & Technology nie ma kursu zajmującego się tą tematyką. W długofalowym efekcie, studenci, którzy uczestniczyli w projekcie będą zachęcali do dzielenia się swoją wiedzą z innymi studentami i przeprowadzania własnych kursów, spotkań i seminariów z wykorzystaniem materiałów zapewnionych przez organizatorów projektu „Light-ON”.

Równolegle przygotowywany program zajęć dla najmłodszych przyczyni się do promocji świadomości o zrównoważonym rozwoju, a także może zachęcić ich do pójścia w ślady starszych kolegów.

Kolejnym istotnym rezultatem jest nawiązanie międzynarodowej współpracy między oba uczelniami, która zaowocuje podpisaniem oficjalnej umowy i w przyszłości, możliwą realizacją wymian oraz tworzeniem  wspólnych publikacji.

Projekt ten przyczynił się także do zacieśnienia więzi między członkami i sympatykami Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Polsce oraz Indiach.

We would like to thanks fathers, proffesors and students of St. Vincent Pallotti College of Engineering and Technology…

Opublikowany przez FENEC Niedziela, 8 września 2019